Verdal og Levanger - Sentralt på Innherred - Midt i Trøndelag

Fokus Fred

Forteller felles kulturhistorie gjennom norsk-svensk Interreg-prosjekt

Av Henrik Jarholm  29/08/19

300 år etter Karolinernes dramatiske ferd over fjellet mellom Jämtland og Trøndelag, har prosjektet «Fokus fred» løftet fram broderlandenes felles kulturhistorie.

I 1718, under Den store nordiske krigen (1700 – 1721), innledet et fatalt felttog fra Duved i Sverige. Kong Karl den 12 sine soldater skulle innta Trondheim, mens svenskekongen selv deltok i slagene ved Bohuslän og Østfold. Før soldatene nådde Trondheim kom nyheten om kongens død ved Fredriksten festning.

Den Karolinske armeen som allerede var redusert på grunn av dårlig ernæring, sykdom og død, ble tvunget i retrett tilbake. Over fjellet kom de ut for en snøstorm som tok livet av 3 700 soldater; Mange døde av kulde eller senere av sykdom og skader de ble påført under dødsmarsjen.

Befolkningen i området fikk også merke krigens herjinger, og hendelsen har blitt en del av grensefolkets kollektive minne.

Jemt-trøndersk samarbeid
Denne felles kulturhistorien ønsket trønderske og jemtlandske aktører å løfte frem, og siden 2015 har de jobbet sammen om en om en felles markering av hendelsen – med fokus på fred i stedet for krig. Dette har utledet i Interreg-prosjektet «Fokus fred – 300 års markering av Karolinernas fältåg och vad har vi lärt oss?» som ble gjennomført i 2018.

– Vi ønsket å markere at det var 300 år siden det fatale felttoget, men også 300 år med fred og godt naboskap, sier Rune Kjenstad, norsk prosjektleder for «Fokus fred».

Prosjektet bygger på et eksisterende samarbeid om Karolinerne gjennom den Jemt-trønderske foreningen Armfeldts Karoliner.

«Fokus fred» er en del av Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens Grønne belte.

En publikumssuksess

Prosjektet har vært en feiring og markering av 300 år med fred og godt naboskap mellom broderfolket.

I løpet av året ble en rekke små og store arrangementer gjennomført på begge sider av grensen. Blant annet flere foredrag, vandringer i Karolinernes fotspor, skoleprosjekter, familiedager, teateroppsetninger, kunstutstillinger, film- og musikkproduksjon, historiske iscenesettelser og en stor produksjon av skriftlig materiell som informasjonshefter, nettressurser, samt en historiebok.

Totalt har 94 ulike arrangementer blitt gjennomført, 3 800 aktører har vært involvert, og minst 20 000 har vært tilskuere ved et eller flere arrangement.

– Vi er svært fornøyd med arrangementet som har gått over all forventning. Jeg vil rose vår svenske partner, Jamtli med sin store kompetanse på karolinerhistorien. Styringsgruppen på norsk side har også gjort en formidabel innsats.

– Et godt grep som ble gjort er at lokale aktører selv fikk komme med forslag til et opplegg. Det har bidratt til å skape en flott og mangfoldig markering hvor vi kan belyse historien med mange forskjellige virkemidler og fra ulike sider.

Fokuserer på fred
Fredsperspektivet har vært viktig hele veien. Arrangørene har vært særlig opptatt av å henvende seg til dagens unge som kanskje ikke kjenner historien like godt. Med dagens konfliktbilde i verden som bakteppe, har vært viktig å fortelle at krig også har skjedd i hjemlige trakter.

– Dette er viktig historieformidling. Eksempelvis døde store deler av den mannlige befolkningen, eller de ble invalidisert og merket for livet. De fleste var stort sett bønder, og tapet av arbeidskraft skapte store ringvirkninger for hele regionen mange tiår, avslutter Kjenstad.

Åpner opp for nye samarbeid
«Fokus fred» vært et grenseoverskridende prosjekt, og en markering av fred og godt naboskap. Kjenstad understreker også verdien med å ta hele regionen i bruk og at man i god Interreg-ånd har vært opptatt av å nå ut til alle.

For mange er Interreg en katalysator for samarbeid, nettverksbygging og grenseoverskridende aktiviteter. Ifølge Kjenstad vil man uomtvistelig bruke kunnskapen og erfaringene fra prosjektet i videre samarbeid.

Prosjektet er nå avsluttet, men sluttrapporten kan leses i sin helhet HER.

Les mer om prosjektet «Fokus fred» HER.

Her er sluttrapporten om Fokus Fred. 300-årsmarkering av karolinernas fälttåg – Vad har vi lärt oss?

Rull til toppen