Verdal og Levanger - Sentralt på Innherred - Midt i Trøndelag

Stor-Ingvalds fall

Gjennom Verdalen strøg der en ryttertrop,
det var trøndelagdragoner som skulde derop
til stene at stride for folk og for land.


Det gaar vel alltid at holde stand
en stund ogsaa for en liten skare,
hvor fiendens tusinder frem vil fare
og vinde for hæren en kostbar tid
mens sydpaa de samles til større strid.

Da dragonerne red imod Levrig gaard,
rev ingvald sin hat fra det blonde haar
og svang den til hilsen mod dem, der stod
paa tunet derute og tok imod.


Han favnet sin viv og strøg barnets kind
Og hilste paa venner, der bød han ind,
mens hingtsen vrinsked og vilde frem
til stalden, dens velkjente, lune hjem.


Men Ingvald sig atter i sadlen svang
og strøg i gallopp dit hvor hornet klang.

Armfelt vel maate la det bro
en stund med at gaa over stene bro
til hans ryttere hadde banet en vei
over ur og myr gjennem skogklædt hei.


Da myldret det frem fra front og side,
men budde drog sine tilbake i tide,
før de ble flerdobblet overmagt
fik ringet og knust den lille vagt.


Kun lengst mot vest ve elvens strand .
fienden avskar en 50 mann.
Der raabtes til dem. «i gir jer nu,»
fer en skånsom fiende har skiftet hu!


Men dragonerne melte som en i kor!
«vi er her for at slos for vor foster jord»
og sporene fløy i mod hestens sider,
og sverdene lynte og hug omsider
en vei i gjennem den fiendeflok
«nu til vore egne vi rider nok».

kun en av dragonerne fulkte ei
mens om sig han utdelte veldige hug
og engen blev vædet av rødmede dug.


En såret fiende føren han falt,
Hug tøilerne over, da mest det gjaldt.
og hingsten for vilt over stein og rot,
Den stanset ei før paa Leveringstod.


.Mens fienden fra alle sider løp til.
Sverde blev svunget og flinter ga ild,
og mange stemmer omkring han skrek:
«giv dig dragon, før din kind blir blek!»
men Ingvald i stalden sat sterk og rank,
Hans klinge isser og skuldre sank.


«Anei i voldsmænd, paa hjemli grund
vil endnu jeg være herre en stund».
snart jorde dog hingsten sit sidsde sprang


Mod rytterens haser et sverd hug sank,
men Ingvald i staburrdstrappen slog tag,
At svinge sig opp var et øyeblikk sag.
saa stod han paa stubberne atter bered
At give dem med klingen den vante besked.
«du har vel gjort nok, gir dig nu tilbake!
du ser at vi er dig dog alt for mange».


«Ei her jeg gjort nok og ei vil jeg mig give.
for mange av eder er endnu i live».
Saa stormed fienden forbitret og hed,
men ingvalds klinge dog endnu bed.


Thi saa har sagnet deroppe fortalt,
en halv snes fiender om trappen faldt,
før sverdet av haanden han synke lod
og tunet blev rødt av hans hjærteblod


Ved Stene man svensken islagorden saa,
og armfelt lod brautende paukerne slaa.
«utfordrer Budde, han lægger di,
han har jo henimod en mod ti»
henne ved levring laa Ingvald paa baare,
de kvindetaarer der randt saa saare.

Men frasagn gik over land og sjø
om hvordan en norsk dragon kan dø

Rull til toppen