Verdal og Levanger - Sentralt på Innherred - Midt i Trøndelag

Lions Norge

Lions Norge

Lions Club Internasjonal


Grunnlegger(e) Melvin Jones
Stiftet 7. juni 1917 i USA
Hovedkontor Oak Brook, Chicago, USA
Internasjonal president Guðrún Björt Yngvadóttir
Medlemmer ca. 1,35 millioner

Lions Clubs International (The International Association of Lions Clubs) er en verdensomspennende organisasjon med 45 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer i over 200 land og områder. Dette gjør klubben til den største humanitære serviceorganisasjonen i verden.

Lions mål er «å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid».

Historie og bakgrunn
Foreningen ble stiftet i USA 7. juni 1917 av Melvin Jones og ble internasjonal 12. mars 1920 da den første klubben i Canada ble etablert.

Melvin Jones’ idé var å skape en sammenslutning av foreninger som hadde som felles mål å hjelpe mennesker som av ulike grunner hadde behov for støtte. Lions støtter og gjør arbeid blant annet for eldre, funksjonshemmede, barn, unge og i katastrofeområder.

Lions Norge ble etablert i 1949. Den første Lionsklubben som ble etablert i Norge var Lions Club Oslo. Per 2021 har den norske organisasjonen 380 klubber.

Organisasjonens øverste valgte leder kalles guvernørrådsleder, og velges for ett år av gangen.

Rull til toppen